Tủ nhựa

Danh mục sản phẩm: Tủ nhựa.

Tủ nhựa Hita trung HT

 Hita
2 đ 1 đ
Thông số kỹ thuật

Kích thước: 600 x 480 x H 1200 mm (5 ngăn) - 600 x 480 x H 960 mm (4 ngăn) - 600 x 480 x H 720 mm (3 ngăn)

Chất liệu: Nhựa PP

Xuất xứ: Phuhoaan plastic

Bảo hành: 12 Tháng

Tủ nhựa Hita nhí HT

 Hita
2 đ 1 đ
Thông số kỹ thuật

Kích thước: 600 x 480 x H 1200 mm (5 ngăn) - 600 x 480 x H 960 mm (4 ngăn) - 600 x 480 x H 720 mm (3 ngăn)

Chất liệu: Nhựa PP

Xuất xứ: Phuhoaan plastic

Bảo hành: 12 Tháng

Tủ nhựa Hita đôi HT

 Hita
2 đ 1 đ
Thông số kỹ thuật

Kích thước: 600 x 480 x H 1200 mm (5 ngăn) - 600 x 480 x H 960 mm (4 ngăn) - 600 x 480 x H 720 mm (3 ngăn)

Chất liệu: Nhựa PP

Xuất xứ: Phuhoaan plastic

Bảo hành: 12 Tháng

Trang 2 / 41234