Khuôn ép nhựa Phú Hòa An

Kích thước:
Chất liệu:
Xuất xứ: Phuhoaan plastic
Bảo hành: 12 Tháng
2 VNĐ
Liên hệ:
Chi tiết sản phẩm

Khuôn ép nhựa

Cấu tạo


Đế khuôn âm: Chức năng chính để kẹp chắc khuôn âm vào máy ép nhựa (2 phần vai dư ra dùng để kẹp chặt vào máy ép nhựa)

 Khuôn âm: Chức năng chính để gắn insert khuôn âm

 Khuôn dương: Chức năng chính để gắn Insert khuôn dương

 Gối đỡ: Chức năng chính để tạo khoảng không gian trống cho tấm Gá lót và Lót lõi duy chuyển

 Lót lõi: Chức năng chính để giữ các ty lói không rơi ra khỏi tấm gá lói (gá lõi và lót lõi dùng để giữ các ty lõi)

 Insert khuôn âm: Chức năng chính để tạo hình cho sản phẩm

 Insert khuôn dương: Chức năng chính để tạo hình cho sản phẩm

 Vòng định vị: Dùng để định vị khuôn âm với máy ép nhựa

 Bạc keo: Dẫn nhựa từ đầu phun của máy ép vào kênh dẫn nhựa

 Chống sàn: Định vị giữa khuôn âm và khuôn dương (chống sàn giữa khuôn âm và khuôn dương khi nhựa bơm vào long khuôn)

 Chốt dẫn hướng và bạc dẫn hướng: Dẫn hướng cho khuôn âm và khuôn dương khi đóng khuôn

 Dẫn hướng lói: Cũng gồm chốt dẫn hướng lõi và bạc dẫn hướng lõi. Dùng để dẫn hướng cho tấm gá lói và lót lói khi di chuyển

 Chốt hồi và lò xo hồi: Dùng để đẩy tấm gá lói và lót lói về khi đóng khuôn

 Gối đở phụ: Đở khuôn dương (phụ cho gối đở)

 Lói: Để đẩy sản phẩm ra khỏi khuôn


 Lói keo: Dùng để đẩy đường keo ra khỏi khuôn

Quy trình lắp đặt

Bước 1: Nhập tấm khuôn vào mô hình. 

Bước 2: Lắp bạc dẫn hướng vào tấm khuôn trên.

Bước 3: Lắp tấm kẹp với khuôn trên.

Bước 4: Lắp bạc cuống phun vào tấm kẹp trên và lắp bu lông để dữ hai tấm khuôn với nhau.

Bước 5: Lắp vòng định vị với tấm kẹp trên và hai bu lông giữ vòng đinh vị.

Bước 6: Lắp chốt dẫn hướng vào tấm khuôn dưới.

Bước 7: Lắp tấm đẩy vào (nếu dùng ty đẩy thì lắp ty đẩy vào tấm giữ cùng lúc khi lắp chốt hồi.

Bước 8: Lắp bốn lò xo và hai gối đỡ.

Bước 9: Lắp tấm giữ và bốn chốt hồi.

Bước 10: Lắp tấm đẩy và bốn bu lông liên kết tấm đẩy và tấm giữ.

Bước 11: Lắp tấm kẹp trên và bốn bu lông liên kết phần di động.